20.2 C
Brno
Středa, 24 července, 2024

Jak se vypořádat s otoky obličeje? 

Ranní otoky obličeje mohou mít různé příčiny. Kosmetologové a...

Syndrom dráždivého tračníku jako ženská populační nemoc?

Z celkového počtu populace trpící obtížemi provázející syndrom dráždivého tračníku,...

V Nosenu si můžete koupit oblečení známých osobností, přispějete na dobrou věc

Z nákupů oblečení můžete mít nejen radost pro samotný...

Kojit na veřejnosti lze, pokud máte vhodné oblečení

Matky malých dětí, kojící ženy, ten problém řeší neustále....

Jaká kariéra čeká vaše děti? Mnohé se chtějí stát youtubery i patology

Roste nová generace
Žáky druhého stupně základních škol stále více lákají povolání související s moderní společností.

Dnes je slovo „youtuber“ považováno za pojmenování povolání, protože někteří vynalézaví jedinci si dokáží videi na internetu slušně vydělat.

Na světě existují tisíce ambiciózních „vloggerů“, kteří mají blog například na Youtube a snaží se představit své schopnosti či znalosti, případně si takhle i vydělat.

Díky vývoji nových technologií vznikají nová povolání, o kterých jsme kdysi ani netušili. Mnoho teenagerů však netuší, co v životě chtějí, co by si chtěli vyzkoušet a jakému povolání by se po škole chtěli věnovat.

Dnešní teenagery se považují za generaci Z. Je to generace následující po takzvaných „millenials“ nebo jinak známých jako generace Y.

Jsou mladí, sebevědomí, cílevědomí, nezávislí, hledají volnost v pracovním prostředí a finanční jistotu.

Pokud máte doma i vy teenagera, dopřejte mu prostor pro vlastní rozvoj a hledání toho, co ho může potenciálně zaujmout.

Mnozí rodiče mají obavu z toho, že se jejich dítě stane technikem nebo prodavačem. Ale neexistuje špatné povolání, pokud si k němu člověk vypěstuje vztah, vášeň a zároveň získá všechny potřebné znalosti potřebné k jeho vykonávání.

Plány do budoucna jsou různorodé
Společnost dm drogerie markt během prosince 2015 vypracovala dotazník pro žáky druhého stupně základních škol.

Jeho cílem bylo zjistit, zda mají slovenští adolescenti ve věku 13, 14 a 15 let představy o svém budoucím povolání.

Na základě tohoto průzkumu se překvapivě zjistilo, že dnešní slovenští teenagery se zajímají o profese z oblasti IT, designu či architektury.

Najdou se však i tací, kteří už dnes vědí, že řemeslo má zlaté dno. V mnoha případech byly odpovědi zrcadlem dnešní doby a reflektovaly současné zájmy mládeže.

Kromě oblasti IT se v odpovědích objevily profese jako youtuber, animátorka filmů či raperka. Slovenské děti by v budoucnu rády rozšířily i policejní sbor, právnickou i lékařskou komoru.

Systém duálního vzdělávání snižuje nezaměstnanost
Téměř polovina dotázaných žáků by po skončení střední školy ráda přešla plynule do zaměstnání.

Týká se to zejména respondentů, kteří uvedli profese typu truhlář, kosmetička, kadeřnice, kuchař, číšník či obchodní pracovník.

Školy s odborným zaměřením začíná stále častěji spolupracovat s podniky působícími na Slovensku. Ideálním řešením pro mládež je v tomto směru systém duálního vzdělávání.

Navíc, o odborně vzdělané mladé lidi je již nyní v řadách zaměstnavatelů velký zájem. „Systém duálního vzdělávání, tak jak je aktuálně nastaven, má velký potenciál přispět k řešení vysoké nezaměstnanosti na Slovensku. Příkladem může být nízká nezaměstnanost mladých lidí v Rakousku a Německu, kde takový systém již dlouhodobě funguje. Žáci středních odborných škol, kteří absolvují praktickou část výuky přímo u zaměstnavatelů, si po ukončení studia na střední odborné škole mnohem snáze nacházejí uplatnění na trhu práce,“ řekl Peter Fečík z Republikové unie zaměstnavatelů.

Z výsledků dotazníku společnosti dm drogerie markt zároveň vyplývá i to, že budoucí středoškoláci mají zájem nabývat znalosti aktivně.

„V praxi se setkáváme s lidmi, komunikujeme a učíme se novým poznatkům. Má to spoustu pozitiv,“ píše se v jedné z odpovědí žáků.

I v tomto směru jim systém duálního vzdělávání vychází vstříc. „Naši žáky učíme například vnímat zákazníka z různých úhlů pohledu.

Dobrý obchodní pracovník naslouchá potřebám zákazníka a reflektuje na ně. Důležité jsou také poznatky z oblasti marketingu, tvorby vizí, strategií, cílů a jejich aplikace v praxi.

Třeba umět plánovat kvalitativní a kvantitativní, znát organizaci práce na pracovišti a také to, jak se vede tým lidí, jak se s ním komunikuje, jak ho hodnotit,“ vypočítává žádané schopnosti a dovednosti obchodníka v drogerii koordinátorka duálního vzdělávání dm drogerie markt Jana Hornáková.

Jistota i budoucnost
Kromě toho, že se studenti zapojení do duálního vzdělávání naučí opravdu to, co se bude v praxi od nich vyžadovat, ve většině případů mají zároveň jistotu budoucího zaměstnání hned po skončení školy a mnozí zaměstnavatelé jim nabízejí i další benefity.

Praxe v podniku může být studentům placena, a to formou podnikového stipendia. Navíc na konci roku úspěšní studenti získávají i motivační stipendium.

Až 86,3% dotázaných žáků konzultuje výběr střední školy s rodiči. Ti by však měli přihlížet také k zájmům dítěte a zároveň poukázat na možnosti jeho uplatnění se po skončení studia.

„Podle mě by se měl rodič, který chce pro své dítě to nejlepší, zorientovat nejen ve vysokých školách, ale také v nabídce duálního vzdělávání, aby získal povědomí o tom, kde má jeho dítě sociální jistotu, garanci pracovního místa, prostor pro osobnostní růst , rozvoj finanční gramotnosti, osvojení si pracovní morálky a vybudovaný pocit zodpovědnosti. Protože toto všechno jsou atributy, které dnešní trh práce žádá.